خانه / رفع مسئولیت

رفع مسئولیت

 این سایت صرفا کانالهایی را معرفی میکند که محتوایی مخالف با قوانین مکتوب و عرفی جمهوری اسلامی ایران منتشر نمی کنند.

کانالهای تلگرام در این سایت  با درخواست کاربران ثبت میشودو بعد از بررسی توسط مدیر در سایت قرارمیگیرد

با توجه به کثرت کانال های تلگرام، مدیریت ونظارت کانال ها از لحاظ محتوا بعد از ثبت در سایت امکان پذیر نمیباشد(فقط نظارت بعد از ارسال درخواست وقبل از ثبت در سایت صورت میگیرد) وسایت لیست چنل هیچ مسئولیتی در قبال محتوی کانال وگروه ها ندارد

در صورتی که هر گونه تخلفی در محتوا کانال ها مشاهده شد لطفا از طریق منو تماس باما اطلاع دهید