خانه / ثبت و پرداخت

ثبت و پرداخت

هزینه ثبت در سایت واپلیکشن 2000تومان میباشد

تمامی درخواست در سایت واپلیکشن ما در مایکت و بازار به صورت دائمی قرار داده میشود

تمامی درخواست ها بعد از حداکثر48ساعت ثبت میشود

لطفا ایمیل خود را جهت اطلاع رسانی  بررسی کنید